RÅDHUSET

Vi utförde målningsarbeten av gamla Rådhuset under 2013. Byggnadens äldre del är från 1600-talet.

Den yngre delen ritades av av Gunnar Asplund 1939 och har  blivit internationellt erkänd och uppskattad som en modernistisk ikonbyggnad.  Rådhuset är byggnadsminnes-förklarat.  Arbetena utfördes i nära samarbete med ansvariga projektledare och arkitekter.

FAKTA

ARBETEN:  

Färgborttagning, ommålning fasad och invändig  målning av tak, väggar och snickerier

 

YTA:  

8600 m2

 

MATERIAL:    

Keim, Alcro/Beckers och Ottosson Linoljefärg

ALFONS ÅBERGS KULTURHUS

Vi utförde målningsarbeten av gamla fröhandeln som ägs av Higab. Huset är byggnadsminnesförklarat sedan 1992. Huset byggdes 1876 med tillbyggnader i flera etapper under slutet av 1800 talet. Efter ombyggnaden används huset som barnkulturhus. Utvändigt hade man tidigare målat med moderna färger varför vi fortsatte med detta. Invändigt är de flesta ytor handstrukna med traditionell linoljefärg.

FAKTA

ARBETEN:  

Målning utvändigt av tak, fönster och fasad och invändigt av tak, väggar och snickerier.

 

YTA:  

915 m2  

 

MATERIAL:   

Caparol utvändigt,  Wibo, Linoljefärg invändigt och Beckers.

LISEBERG

BRF NOBELGATAN GÖTEBORG

Vi fick möjligheten att måla nybyggnaden av stationshuset och transportgångarna till åkattraktionen Balder. Vi har några år senare fortsatt med målning av husen kring Mechanica och den Norra fasaden av Spelhuset. Vi fortsätter i samma spår och målar om Tyrolen, Virvelvinden och Aerospinn.  Arbeten på Liseberg är lite speciellt då man oftast vill att husen skall se lite slitna ut.

FAKTA

ARBETEN:  

Stationshuset Balder, Byggnader kring Mechanica och  Norra fasaden till Spelhuset 

 

YTA:

-  

 

MATERIAL:    

Beckers och Järnvitriol

Vi utförde som totalentreprenörer tak och fasadarbeten för Brf Nobelgatan.

I entreprenaden ingick att byta ut dålig takläst, underlagspapp samt återställa med hela takpannor.

Taket skulle också kompletteras med taksäkerhet samt målning av plåt som inte byttes. Fasaden tvättades och målades om, samt fräsning och omfogning av dillfogar utfördes.

FAKTA

ARBETEN:  

Totalentreprenad.

Ommålning av fasader och plåtdetaljer på tak.Komplettering av taken med ny taksäkerhet, av-vattning samt byte av takdelar.

 

YTA:

1000 m2.

 

MATERIAL:   

Caparol

BRF DRESSINEN KUNGÄLV

Efter att vi utförde målningen vid milleniumskiftet av Brf Dressinen fick vi återigen förtroendet att måla om hela området utvändigt. Vi har bytt en del skadad panel och målat om med en helt ny färgsättning som vi blev väldigt nöjda med.

FAKTA

FAKTA

ARBETEN:  

Byte av rötskadad panel, ommålning av fasader  och tak utvändigt.

 

YTA:  

3000 m2

 

MATERIAL:   

Jotun Demidekk Ultimate

FJÄDERHARVSGATAN ANGERED

FAKTA

Som totalentreprenörer ansvarade vi för att förrådstak fick ny papp och att plåtar byttes och justerades efter takarbeten. Skadad panel inventerades och byttes ut där det fanns behov. Vi målade sedan om takfot, fasad, förrådsdörrar och staket. Arbetet krävde noggrann planering då mycket arbete skulle göras på relativt små ytor och kort om tid.

FAKTA

ARBETEN:  

Byte förrådstak, panel och justering av avfattning samt ommålning av

 

YTA 

2600 m2,  

 

MATERIAL:   

Tecnos

KÅLLTORP

Vi tvättade av taket med hetvatten och målade om taket grönt.

FAKTA

ARBETEN:  

Ommålning av plåttak samt vissa detaljer runt fönster. 

 

YTA:  

  

 

MATERIAL:

KUNGÄLVS KOMMUNHUS

BORGEN

Här kommer text om projektet

FAKTA

FAKTA

ARBETEN:  

Här kommer text

 

YTA 

xxxx m2,  

 

MATERIAL:   

Här kommer text

Här kommer text om projektet

FAKTA

LISEBERG GASTEN

FAKTA

ARBETEN:  

Här kommer text

 

YTA 

xxxx m2,  

 

MATERIAL:   

Här kommer text

LISEBERG LOKE

Här kommer text om projektet

FAKTA

FAKTA

ARBETEN:  

Här kommer text

 

YTA 

xxxx m2,  

 

MATERIAL:   

Här kommer text

Här kommer text om projektet

FAKTA

FABRIKSGATAN 30

FAKTA

ARBETEN:  

Här kommer text

 

YTA 

xxxx m2,  

 

MATERIAL:   

Här kommer text

Här kommer text om projektet

FAKTA

FAKTA

ARBETEN:  

Här kommer text

 

YTA 

xxxx m2,  

 

MATERIAL:   

Här kommer text

Bror Ericson Målerifirma i Göteborg AB Datavägen 14B 436 32 Askim Tel: 031 22 21 40 Mail: info@brorericson.se © 2016 Bror Ericson