Vår historia

bror ericson porträtt från 60-talet

Företaget grundades 1935 av Bror Ericson och växte i snabb takt under 50- till 70-talet. En stor del av verksamheten förlades till Göteborgsvarven Eriksberg och Lindholmen samt Uddevallavarvet. Under den tiden bildades dotterföretagen Bror Ericson Målerifirma i Uddevalla AB och Nordiska Rostskydds AB, NORAB. De såldes dock när varven på grund av konkurrensen från Japan tvingades lägga ner.

Firman har därefter fortsatt med sin kärnverksamhet som är ny- och ombyggnadsmålning av bostäder, industrifastigheter och skolor m.m. 1981 gick Osborne Wendesten in som ägare och 1986  breddades ägandet med Göran Berntsson och Dan Närtell. Från 2004 drevs företaget av Lars Berntsson och Göran Berntsson och sedan 2012 är det Lars Berntsson och Ulf Dahlin som driver verksamheten. 

medarbete för bror ericson

Tillsammans med engagerade och yrkesskickliga medarbetare utför vi uppdrag av varierande storlek och karaktär. Om uppdragen även innefattar andra hantverkskunskaper har vi ett brett kontaktnät inom Göteborgsområdet.