Utförda projekt

Urval av referenser

Rådhuset

Göteborg

Fakta

Utförda arbeten
Färgborttagning, ommålning av fasad och invändig målning av tak, väggar och snickerier.

Yta
8 600 m²

Material
Keim, Alcro/Beckers och Ottosson Linoljefärg

Att skapa förtroendefulla relationer med våra samarbetspartners utgör grunden för Bror Ericsons Måleri. Därför är vi extra stolta över våra uppdrag som krävt höga kvalitetskrav och ett omsorgsfullt hantverk utöver det vanliga.

Under 2013 genomförde vi ett omfattande målningsarbete av gamla Rådhuset i Göteborg. Byggnadens äldre del är från 1600-talet och den yngre delen ritades av Gunnar Asplund 1939. Den senare byggnadsdelen har blivit internationellt erkänd och uppskattad som en modernistisk ikonbyggnad. Rådhuset anses ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde och är därför byggnadsminnesförklarat. Bror Ericsons arbete utfördes i nära samarbete med Rådhusets ansvariga projektledare och arkitekter.

Alfons Åbergs Kulturhus

Göteborg

Fakta

Utförda arbeten
Utvändig målning av tak, fönster och fasad samt invändig målning av tak, väggar och snickerier.

Yta
915 m²

Material
 Utvändigt Caparol. Invändigt Wibo, Linoljefärg och Beckers.

Vi utförde målningsarbeten av gamla fröhandeln som ägs av Higab. Huset byggdes 1876 med tillbyggnader i flera etapper under slutet av 1800 talet och är sedan 1992 byggnadsminnesförklarat. Efter ombyggnaden används huset som barnkulturhus och är sedan 2012 döpt efter Gunilla Bergströms sagokaraktär Alfons Åberg. Utvändigt hade man tidigare målat med moderna färger vilket även vi valde att fortsätta vårt arbete med. Invändigt är de flesta ytor handstrukna med traditionell linoljefärg.